Novinky

Vrácení čipů

děti, které již od září 2020 nebudou navštěvovat naší mš mohou vrátit čip proti záloze v termínech:

středa 17.6.2020 od 14:00 hod. do 17:00 hod.

pondělí 22.6.2020 od 13:00 hod. do 15:00 hod.

pátek 26.6.2020 od 13:00 hod do 15:00 hod.

 

Plavecký výcvik – část peněz  za předpalvecký výcvik bude vrácena na účet platícího. Více informací zobrazíte prokliknutím tohoto textu.

 

MIMOŘÁDNÁ REŽIMOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A POBYT DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 25. 5. 2020 DO ODVOLÁNÍ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ZAJIŠTĚN V DOBĚ OD 6,30 DO 17,00 HODIN

 • Všichni ti, kteří přicházejí do MŠ, vcházejí bránou jednotlivě, nebo po malých skupinách, dodržují maximální možné odstupy a zabraňují velkému shromažďování před areálem i uvnitř areálu a v budově MŠ.
 • Je zaveden tzv. ranní filtr/screening  formou měření teploty pro děti při vstupu do budovy MŠ.
 • Zákonný zástupce přichází do MŠ v roušce, v dětské šatně pomáhá svému dítěti
  s převlékáním a předá jej přítomnému zaměstnanci a ihned opouští budovu mateřské školy.
 • V dětské šatně se zdržují max. 2 rodiny najednou, tzn. z každé rodiny jeden dospělý + dítě nebo děti.
 • Přebírající zaměstnanec dohlédne, aby si dítě umylo důkladně ruce dezinfekčním mýdlem.
 • Při prvním vstupu do MŠ odevzdá zákonný zpodepsané Čestné prohlášení Formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo vytištěný v šatnách
  u jednotlivých tříd.
 • Děti nenosí z domova žádné hračky.
 • Pokud si zákonný zástupce vyzvedne své dítě, nezdržuje se již v místě (např. na školní zahradě) a bezodkladně odchází z areálu školy.
 • Děti pobývají ve zvýšené míře venku, proto je nutné vždy v závislosti na počasí přizpůsobit jejich oděv.
 • Kroužky ani žádné původně plánované hromadné akce se nekonají.
 • Pokud se u dítěte objeví jakékoliv příznaky virového onemocnění, bude dítě umístěno
  do zvláštní místnosti pod dohledem dospělého.  Zákonný zástupce bude okamžitě vyrozuměn a je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Další pravidla režimu dne vycházejí ze Školního řádu a Provozního řádu.

Mgr. Eva Vodrážková, DiS. ředitelka školy

 

MŠ BUDE OPĚT OTEVŘENA DNE 25. KVĚTNA 2020

Prosíme, pozorně přečtěte informace ZDE

https://www.praha8.cz/Prvni-stupne-zakladnich-skol-a-materske-skoly-zacnou-v-Praze-8-fungovat-od-25-kvetna-1.html

Žádáme rodiče, aby zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do mateřské školy. Znovuotevření MŠ do konce června 2020 je zamýšleno primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby nejdéle do 13.5.2020 nám dali vědět na email: reditelka@msnapresypu.cz , zda jejich dítě od 25.5. 2020 do MŠ nastoupí. 

Děkujeme


Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání (školné) ani stravné za měsíc duben a květen 2020 se neplatí. Prosíme, částky neposílejte.

Pokud platba za školné či stravné přesto dorazí, bude vám na účet vrácena zpátky. Vyúčtování poměrné částky školného za měsíc březen, bude provedeno po znovuotevření školy. Vyúčtování stravného proběhne na konci školního roku.

Děkujeme

 

Předškoláci si mohou po dobu uzavření MŠ dělat úkoly zde:

https://ptackove.webnode.cz/

 

ZÁPIS 
na školní rok 2020/2021do Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4

Více informací naleznete v kategorii zápis: http://www.msnapresypu.cz/zapis

 

Informace MŠ Praha 8 k situaci kolem koronaviru:

https://www.praha8.cz/Dulezite-varovani-Ministerstva-zdravotnictvi-k-soucasne-situaci-1.html

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – novinky v pravidlech přihlašování na prázdninový provoz
MČ Praha 8 vydala Pravidla pro provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020, které můžete najít níže. Závaznou přihlášku naleznete níže.

Další informace naleznete v článku na webu MČ P8 nebo prokliknutím následujícího odkazu zde:

Letní provoz našich osmičkových mateřinek je v rámci Prahy zcela jednoznačně nejrozsáhlejší

 

Závazná_přihláška_na_umístění_dítěte_v_době_hlavních_prázdnin.pdf (308kb)

Pravidla_pro_provoz_MS_MC_P8_v_dobe_hlavnich_prazdnin_skolniho_roku_2019_2020.pdf (438kb)

 

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2019/2020 byla stanovena na 773 Kč/měsíc

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím speciálně zřízené e-mailové schránky:  

predskolaci@msnapresypu.cz   

E-mail musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu a důvod omluvy.

čestné_prohlášení_k_doložení_před_nástupem_do_mš.pdf (275kb)

info_rodiče_ukončení_předplavecké_výuky_MŠ_NA_PŘESYPU.pdf (550kb)