Novinky

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve středu 12.06.2019  od 16.00 ve třídě Berušky.

 

 

 

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím speciálně zřízené e-mailové schránky:  

predskolaci@msnapresypu.cz    

E-mail musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu a důvod omluvy.