Novinky

 

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2019/2020 byla stanovena na 773 Kč/měsíc

 

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím speciálně zřízené e-mailové schránky:  

predskolaci@msnapresypu.cz    

E-mail musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu a důvod omluvy.