Novinky

Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší mateřské školy, přejeme Vám příjemný a pohodový nový rok 2020.

Děkujeme všem sponzorům za štědré sponzorské dary, které nám umožnily pořídit LCD tabuli do třídy Ptáčků, nové hry, hračky a výtvarný materiál pro děti.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – novinky v pravidlech přihlašování na prázdninový provoz
MČ Praha 8 vydala Pravidla pro provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020, které můžete najít níže. Závaznou přihlášku naleznete níže.

Další informace naleznete v článku na webu MČ P8 nebo prokliknutím následujícího odkazu zde:

Letní provoz našich osmičkových mateřinek je v rámci Prahy zcela jednoznačně nejrozsáhlejší

 

Závazná_přihláška_na_umístění_dítěte_v_době_hlavních_prázdnin.pdf (308kb)

Pravidla_pro_provoz_MS_MC_P8_v_dobe_hlavnich_prazdnin_skolniho_roku_2019_2020.pdf (438kb)

 

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2019/2020 byla stanovena na 773 Kč/měsíc

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím speciálně zřízené e-mailové schránky:  

predskolaci@msnapresypu.cz   

E-mail musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu a důvod omluvy.