Ekoškolka

Od roku 2016 jsme zapojeni do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola.Hlavním cílem programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Součástí našich třídních vzdělávacích programů jsou projekty environmentální výchovy, podporující  úctu k přírodě a ke všemu živému. Do programu jsou zařazovány návštěvy blízkého lesa, ZOO, botanické zahrady, planetária a hvězdárny.
Na školní zahradě má každá třída možnost pěstovat různé plodiny, rostliny a byliny ve velikých keramických truhlících, které slouží jako zahrádka. Péčí o své zahrádky se děti  seznamují s tím, co potřebují rostliny pro svůj zdárný růst.
V naší MŠ vedeme děti ke třídění odpadu, máme k dispozici popelnice na papír, plast, karton, sklo a směsný odpad.


Voda - čistíme bez chemie