Novinky

1. schůzka rodičů ve škol. roce 2021/2022

Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzku, která se bude konat

ve středu 8. září od 17 hodin bez přítomnosti dětí na zahradě MŠ

Program:

 1. Organizační informace o provozu Mateřské školy a     jednotlivých tříd
 2. Seznámení se školním řádem MŠ
 3. Plánované akce mateřské školy
 4. Bezpečnost dětí a hygienická opatření
 5. Informace o kroužcích v MŠ
 6. Dotazy a připomínky
 7. Schůzka sdružení rodičů a přátel školy
 8. Schválení částky příspěvku rodičů na divadla a akce školy (výběr schválené částky pokladníkem sdružení rodičů)

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 Pravidla podle ochranného opatření

Na základě tohoto ochranného opatření jsou zákonní zástupci i zaměstnanci povinni informovat mateřskou školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země).

V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.

 Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na

a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,

b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,

c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

................................................................................................................................................................................

Vracení čipů

V pátek 25.6. bude možné vrátit vstupní čipy proti záloze na každé třídě. (Týká se pouze dětí, které již od září nebudou navštěvovat naší MŠ  a ani jejich sourozenci). Do konce školního roku a  během prázdninového provozu bude vstup na zazvonění.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé děti, vážení rodiče od pondělí 3. května se na vás všechny již moc těšíme.

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 se oproti současnosti mění následující:

 o V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

Důležité je i nadále dodržovat rozestupy, nosit respirátory a dezinfikovat si ruce.

...........................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,
během příštího týdne přejde naše mateřská škola na testování dodanými testy Singclean, 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Návod k použití:
https://www.goodtest.cz/videonavod

................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, prosím zrušte si trvalé příkazy k platbám školného a stravného. Vznikly vzhledem k uzavření MŠ přeplatky.

..................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření ze dne 6. dubna 2021 bylo rozhodnuto, že v I. fázi rozvolnění je v mateřských školách od 12. dubna umožněna prezenční výuka pouze dětem v povinném předškolním ročníku, a to ve skupině max. 15ti dětí.  

Dále pak je udělena výjimka pro mladší  děti rodičů vybraných profesí.

Na základě mimořádného opatření MZd je podmínkou docházky dětí do mateřské školy pravidelné testování dětí a to 2x týdně. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Testovacími dny bude pondělí a čtvrtek, v tyto dny si udělejte nejméně 1/2 hodinovou rezervu na testování vašeho dítěte. Pokud dítě nastoupí uprostřed týdne, je bezprostředně testováno i mimo dané testovací dny. Mějte u sebe, prosíme, telefon nebo hodinky na odečtení 15 minut trvání testu a propisku na podepsání testu vašeho dítěte. Testovat můžete v šatně MŠ.

Důležité je i nadále dodržovat rozestupy, nosit respirátory a dezinfikovat si ruce.

Testy pro naši MŠ: LEPU MEDICAL

Mimořádné opatření z 6.4.2021 MZDR ZDE

Antigenní test na SARS CoV 2 video You Tube ZDE

Informace o testování pro rodiče ZDE

Instruktážní videa k testování dětí ZDE

Děkujeme

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče, zveme vás spolu s vašimi dětmi na malou "Velikonoční bojovku", která proběhne od pondělí 29. 3. od  13:00 h do pondělí 5. 4. do 16:00 h.

Kdykoli v tomto čase se můžete vydat ke školce, kde na děti  bude čekat několik úkolů upevněných na oplocení. Prosíme dodržujte doporučená bezpečnostní opatření a

u jednotlivých úkolů buďte jen s rodinou. Věříme, že si společně hru užijete a strávíte spolu příjemný čas.

Ve středu a ve čtvrtek, od 10 - 16 hodin, bude mít ve školce každé z dětí připravený velikonoční dárek. Kdykoli v tomto čase si ho můžete vyzvednout u brány. Neváhejte zazvonit:)

Přejeme vám, i vaším dětem, krásný "předvelikonoční" čas! učitelky MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, od 1.4.2021 bude naše školka pro komunikaci s rodiči používat aplikaci Lyfle. Od pátku večer 26.3.2021 Vám budou přicházet registrační emaily s údaji pro přístup do aplikace.

Další informace o aplikaci a návod jak ji nainstalovat naleznete prokliknutím tohoto textu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle usnesení vlády zůstávají mateřské školy stále uzavřeny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výše úplaty za předškolní vzdělávání  za měsíc únor je snížena na 422 Kč, a za měsíc březen je stanovena na 0 KČ . Za měsíc duben bude upravena po ukončení krizového opatření.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční vzdělávání:

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, po znovuotevření MŠ donesou své portfolio z činností (obrázky, výtvory, pracovní listy) a bude založeno v MŠ.

Návrh na činnosti.: https://presypacci.webnode.cz

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Vážení rodiče, s ohledem na usnesení vlády č. 100/2021,  informuji o uzavření MŠ od pondělí 1/3 do neděle 21/3 2021.

Po dobu přerušení provozu  není mateřská škola ze závažných organizačních  důvodů  schopna zabezpečit  provoz školního stravování.

Oznámení o pokračování přerušení provozu mateřské školy

Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 je uzavřena ještě  od 1. 3. - 5. 3.. 2021 ze závažných důvodů

Provoz mateřské školy je přerušen ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem, v souladu s Vyhláškou č., 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §3. odst. 2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2021 a střednědobý výhled do roku 2026

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče, od 25.1.2021 si ve svých třídách můžete vyzvednout "Potvrzení o platbách úplaty za předškolní vzdělávání (školného) v roce 2020" k daňovému přiznání. 

 

Pravidla pro provoz MŠ MČ P8 v době hlavních prázdnin školního roku 2020/2021

 

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz 2020/2021

 

8 otázek a odpovědí

 

Vážení rodiče, je nutné důsledně dodržovat příchody a odchody dětí do a z MŠ. Každý předem nenahlášený (návštěva lékaře) pozdní příchod narušuje chod a bezpečnost školky. Ráno od 8:30 se již všichni zaměstnanci mají plně věnovat dětem a své práci a není možné, aby chodili odemykat opozdilcům. Naplánujte si tedy prosím příchod tak, aby jste již v 8:30 opustili  i budovu školky. Děkujeme za pochopení


 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

 • Pokud jste ještě nedodali originál Evidenčního listu dítěte potvrzeného od lékaře, dodejte jej nejpozději v den nástupu do MŠ.
 • První den přiveďte děti do 8:30 hodin. U vstupu na hlavní nástěnce naleznete rozdělení dětí do tříd a bude zde přítomna paní školnice, která Vás nasměruje.
 • Prosíme dejte dětem pohodlné převlečení do třídy a bačkůrky na přezutí.
 • Počítejte s potřebnou postupnou adaptací dětí na větší kolektiv v MŠ bez přítomnosti rodičů. (V prvních dnech pobyt v MŠ  1-2 hodiny podle potřeb dítěte, odpolední odpočinek doporučujeme až od října). Doba adaptace je na zvážení učitelek – vždy jednají v zájmu dítěte.
 • Vašemu dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které budete používat po celou dobu docházky jako variabilní symbol pro platby školného a strvaného.
 • První schůzka rodičů proběhne ve středu 9. září od 16:00 hodin.

Těšíme se na Vás a Vaše děti


 

Plavecký výcvik – část peněz  za předpalvecký výcvik bude vrácena na účet platícího. Více informací zobrazíte prokliknutím tohoto textu.


 

MIMOŘÁDNÁ REŽIMOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A POBYT DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 25. 5. 2020 DO ODVOLÁNÍ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ZAJIŠTĚN V DOBĚ OD 6,30 DO 17,00 HODIN

 • Všichni ti, kteří přicházejí do MŠ, vcházejí bránou jednotlivě, nebo po malých skupinách, dodržují maximální možné odstupy a zabraňují velkému shromažďování před areálem i uvnitř areálu a v budově MŠ.
 • Je zaveden tzv. ranní filtr/screening  formou měření teploty pro děti při vstupu do budovy MŠ.
 • Zákonný zástupce přichází do MŠ v roušce, v dětské šatně pomáhá svému dítěti
  s převlékáním a předá jej přítomnému zaměstnanci a ihned opouští budovu mateřské školy.
 • V dětské šatně se zdržují max. 2 rodiny najednou, tzn. z každé rodiny jeden dospělý + dítě nebo děti.
 • Přebírající zaměstnanec dohlédne, aby si dítě umylo důkladně ruce dezinfekčním mýdlem.
 • Při prvním vstupu do MŠ odevzdá zákonný zpodepsané Čestné prohlášení Formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo vytištěný v šatnách
  u jednotlivých tříd.
 • Děti nenosí z domova žádné hračky.
 • Pokud si zákonný zástupce vyzvedne své dítě, nezdržuje se již v místě (např. na školní zahradě) a bezodkladně odchází z areálu školy.
 • Děti pobývají ve zvýšené míře venku, proto je nutné vždy v závislosti na počasí přizpůsobit jejich oděv.
 • Kroužky ani žádné původně plánované hromadné akce se nekonají.
 • Pokud se u dítěte objeví jakékoliv příznaky virového onemocnění, bude dítě umístěno
  do zvláštní místnosti pod dohledem dospělého.  Zákonný zástupce bude okamžitě vyrozuměn a je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Další pravidla režimu dne vycházejí ze Školního řádu a Provozního řádu.

Mgr. Eva Vodrážková, DiS. ředitelka školy


 

MŠ BUDE OPĚT OTEVŘENA DNE 25. KVĚTNA 2020

Prosíme, pozorně přečtěte informace ZDE

https://www.praha8.cz/Prvni-stupne-zakladnich-skol-a-materske-skoly-zacnou-v-Praze-8-fungovat-od-25-kvetna-1.html

Žádáme rodiče, aby zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do mateřské školy. Znovuotevření MŠ do konce června 2020 je zamýšleno primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby nejdéle do 13.5.2020 nám dali vědět na email: reditelka@msnapresypu.cz , zda jejich dítě od 25.5. 2020 do MŠ nastoupí. 

DěkujemeVážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání (školné) ani stravné za měsíc duben a květen 2020 se neplatí. Prosíme, částky neposílejte.

Pokud platba za školné či stravné přesto dorazí, bude vám na účet vrácena zpátky. Vyúčtování poměrné částky školného za měsíc březen, bude provedeno po znovuotevření školy. Vyúčtování stravného proběhne na konci školního roku.

Děkujeme


 

Předškoláci si mohou po dobu uzavření MŠ dělat úkoly zde: https://ptackove.webnode.cz


 

ZÁPIS na školní rok 2020/2021do Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4

Více informací naleznete v kategorii zápis: http://www.msnapresypu.cz/zapis


 

Informace MŠ Praha 8 k situaci kolem koronaviru:

https://www.praha8.cz/Dulezite-varovani-Ministerstva-zdravotnictvi-k-soucasne-situaci-1.html


 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Novinky v pravidlech přihlašování na prázdninový provoz
MČ Praha 8 vydala Pravidla pro provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020, které můžete najít níže. Závaznou přihlášku naleznete níže.

Další informace naleznete v článku na webu MČ P8 nebo prokliknutím následujícího odkazu zde:

Letní provoz našich osmičkových mateřinek je v rámci Prahy zcela jednoznačně nejrozsáhlejší

Závazná_přihláška_na_umístění_dítěte_v_době_hlavních_prázdnin.pdf (308kb)

Pravidla_pro_provoz_MS_MC_P8_v_dobe_hlavnich_prazdnin_skolniho_roku_2019_2020.pdf (438kb)

 


Poplatek za vzdělávání ve školním roce 2019/2020 byla stanovena na 773 Kč/měsíc


 

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím speciálně zřízené e-mailové schránky:

predskolaci@msnapresypu.cz   

E-mail musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu a důvod omluvy.

čestné_prohlášení_k_doložení_před_nástupem_do_mš.pdf (275kb)

info_rodiče_ukončení_předplavecké_výuky_MŠ_NA_PŘESYPU.pdf (550kb)

Pravidla_pro_provoz_MS_MC_P8_v_dobe_hlavnich_prazdnin_skolniho_roku_2020_2021.pdf (605kb)

ŽÁDOST_o_přijetí_pro_letní_provoz.pdf (305kb)

8 otázek a odpovědí.pdf (212kb)