Novinky

Image

Image

Prodloužení přerušení provozu mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem od 2. 2. do 4. 2. 2022

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem od 31.1. do 1.2. 2022

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Věnujte prosím náležitou pozornost níže přiloženým souborům.

Pravidla pro provoz MŠ MČ Praha 8 v době hlavních prázdnin šk.roku 2021_22.pdf (1,45Mb)

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz - 2021_22.pdf (305kb)

8 otázek a odpovědí (FAQ) o letním provozu 2022.pdf (212kb)

 

Vážení rodiče, je nutné důsledně dodržovat příchody a odchody dětí do a z MŠ. Každý předem nenahlášený (návštěva lékaře) pozdní příchod narušuje chod a bezpečnost školky. Ráno od 8:30 se již všichni zaměstnanci mají plně věnovat dětem a své práci a není možné, aby chodili odemykat opozdilcům. Naplánujte si tedy prosím příchod tak, aby jste již v 8:30 opustili  i budovu školky. Děkujeme za pochopení

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

  • Pokud jste ještě nedodali originál Evidenčního listu dítěte potvrzeného od lékaře, dodejte jej nejpozději v den nástupu do MŠ.
  • První den přiveďte děti do 8:30 hodin. U vstupu na hlavní nástěnce naleznete rozdělení dětí do tříd a bude zde přítomna paní školnice, která Vás nasměruje.
  • Prosíme dejte dětem pohodlné převlečení do třídy a bačkůrky na přezutí.
  • Počítejte s potřebnou postupnou adaptací dětí na větší kolektiv v MŠ bez přítomnosti rodičů. (V prvních dnech pobyt v MŠ  1-2 hodiny podle potřeb dítěte, odpolední odpočinek doporučujeme až od října). Doba adaptace je na zvážení učitelek – vždy jednají v zájmu dítěte.
  • Vašemu dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které budete používat po celou dobu docházky jako variabilní symbol pro platby školného a strvaného.
  • První schůzka rodičů proběhne ve středu 9. září od 16:00 hodin.

 

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím aplikace Lyfle.

Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2021 a střednědobý výhled do roku 2026