Novinky

Balíček okamžité pomoci Pražanům

 

Z balíčku je možné čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. Fondu solidarity.

Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:

 1. Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;
 2. Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitá dávka v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Prominutí úplaty dle směrnice lze přiznat od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po podání Žádosti.

Podmínky pro podávání žádosti

Žádost balíček

Žádost Fond solidarity 

Smernice 6-2022.pdf (276kb)

P1 - Zadost_balicek.pdf (50kb)

P2 - Zadost_FOND_SOLIDARITY.pdf (34kb)

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

 • Pokud jste ještě nedodali originál Evidenčního listu dítěte potvrzeného od lékaře, dodejte jej nejpozději v den nástupu do MŠ.
 • První den přiveďte děti do 8:30 hodin. U vstupu na hlavní nástěnce naleznete rozdělení dětí do tříd a bude zde přítomna paní školnice, která Vás nasměruje.
 • Prosíme dejte dětem pohodlné převlečení do třídy a bačkůrky na přezutí.
 • Počítejte s potřebnou postupnou adaptací dětí na větší kolektiv v MŠ . (V prvních dnech pobyt v MŠ  1-2 hodiny podle potřeb dítěte, odpolední odpočinek doporučujeme až od října). Doba adaptace je na zvážení učitelek – vždy jednají v zájmu dítěte.
 • Vašemu dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které budete používat po celou dobu docházky jako variabilní symbol pro platby školného a strvaného.
 • První schůzka rodičů proběhne ve středu 7. září od 16:00 hodin.

 

Image

Image

Image

Prodloužení přerušení provozu mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem od 2. 2. do 4. 2. 2022

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem od 31.1. do 1.2. 2022

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Věnujte prosím náležitou pozornost níže přiloženým souborům.

Pravidla pro provoz MŠ MČ Praha 8 v době hlavních prázdnin šk.roku 2021_22.pdf (1,45Mb)

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz - 2021_22.pdf (305kb)

8 otázek a odpovědí (FAQ) o letním provozu 2022.pdf (212kb)

 

Vážení rodiče, je nutné důsledně dodržovat příchody a odchody dětí do a z MŠ. Každý předem nenahlášený (návštěva lékaře) pozdní příchod narušuje chod a bezpečnost školky. Ráno od 8:30 se již všichni zaměstnanci mají plně věnovat dětem a své práci a není možné, aby chodili odemykat opozdilcům. Naplánujte si tedy prosím příchod tak, aby jste již v 8:30 opustili  i budovu školky. Děkujeme za pochopení

 

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím aplikace Lyfle.

Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2021 a střednědobý výhled do roku 2026