Novinky

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

zveme Vás i Vaše děti na den otevřených dveří do naší mateřské školy, který se koná 5.dubna.2023 od 15:00 hodin. 

Letní provoz ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče,

letní provoz bude letos ve všech školkách zřizovaných MČ Praha 8  první tři týdny v červenci, tedy od 3. do 21. července 2023 a to pouze pro kmenové děti z každé školky. Bude  tím eliminována psychická zátěž dětí z cestování, docházení do jiné MŠ a se seznamováním s novým prostředím, pedagogy a pravidly.

Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz u učitelky ve své třídě, a to nejpozději do 28. února 2023.

Platby úplaty za vzdělávání (školné) a stravné bude nutné uhradit za přihlášené děti nejpozději do 15. března 2023 pod přiděleným variabilním symbolem a v poznámce bude uvedeno „prázdniny“.

Úplata za vzdělávání – školné na  účet mateřské školy: 171110335/0300

194Kč/1 týden    (388Kč za 2 týdny a 582Kč za 3 týdny)

Stravné na účet školní jídelny : 171110917/0300

Děti ve věku  3 – 6 let  235Kč/1 týden  (470Kč za 2 týdny a 705Kč za 3 týdny)

Děti  od 7 let   250Kč/1 týden  (500Kč za 2 týdny a 750Kč za 3 týdny)

Oznámení_-_letní_provoz.pdf (517kb)

Pravidla_pro_letní_provoz_2023.pdf (469kb)

Přehled příměstských táborů na Praze 8 v roce 2023, včetně informací a kontaktů.

https://m.praha8.cz/letni-primestske-tabory-na-praze-8-v-roce-2023.html

Balíček okamžité pomoci Pražanům

 

Z balíčku je možné čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. Fondu solidarity.

Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:

 1. Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;
 2. Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitá dávka v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Prominutí úplaty dle směrnice lze přiznat od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po podání Žádosti.

Podmínky pro podávání žádosti

Žádost balíček

Žádost Fond solidarity 

Smernice 6-2022.pdf (276kb)

P1 - Zadost_balicek.pdf (50kb)

P2 - Zadost_FOND_SOLIDARITY.pdf (34kb)

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

 • Pokud jste ještě nedodali originál Evidenčního listu dítěte potvrzeného od lékaře, dodejte jej nejpozději v den nástupu do MŠ.
 • První den přiveďte děti do 8:30 hodin. U vstupu na hlavní nástěnce naleznete rozdělení dětí do tříd a bude zde přítomna paní školnice, která Vás nasměruje.
 • Prosíme dejte dětem pohodlné převlečení do třídy a bačkůrky na přezutí.
 • Počítejte s potřebnou postupnou adaptací dětí na větší kolektiv v MŠ . (V prvních dnech pobyt v MŠ  1-2 hodiny podle potřeb dítěte, odpolední odpočinek doporučujeme až od října). Doba adaptace je na zvážení učitelek – vždy jednají v zájmu dítěte.
 • Vašemu dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které budete používat po celou dobu docházky jako variabilní symbol pro platby školného a strvaného.
 • První schůzka rodičů proběhne ve středu 7. září od 16:00 hodin.

 

Image

Image

Image

 

 

Vážení rodiče, je nutné důsledně dodržovat příchody a odchody dětí do a z MŠ. Každý předem nenahlášený (návštěva lékaře) pozdní příchod narušuje chod a bezpečnost školky. Ráno od 8:30 se již všichni zaměstnanci mají plně věnovat dětem a své práci a není možné, aby chodili odemykat opozdilcům. Naplánujte si tedy prosím příchod tak, aby jste již v 8:30 opustili  i budovu školky. Děkujeme za pochopení

 

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím aplikace Lyfle.

Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2021 a střednědobý výhled do roku 2026