Zápis pro děti z Ukrajiny

 

INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ

 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /про прийом дитини в дошкільний навчальний заклад , registrační číslo přiřazené mateřskou školou/реєстраційний номер, присвоєний дитячим садком  02  ode dne /  освіти від  1. 9. 2022

Zápis pro děti z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině se koná ve středu 8. června od 13 do 17h v ředitelně mateřské školy.

Зарахування до Дитячого садка , Прага 8, Na Přesypu 4

на навчальний рік 2022/2023 - діти - іноземці (Україна)

DATUM ZÁPISU 8. 6. 2022  з 13:00 до 17:00 годин.

Інформація для запису: Шановні батьки, якщо ви просите записати дитину в дитячий сад, ця інформація призначена саме для вас.

Документи для запису:

 • Заява на вступ до дошкільної освіти
 • Реєстраційний лист - потрібно підтвердити у педіатра
 • візу, підтвердження про проживання в Чеській Республіці, документ для перевірки постійного місця проживання дитини, що входить до району Праги 8
 • свідоцтво про народження

Для тих батьків, які не мають можливості друкувати документи, в паперовій формі будуть підготовлені в дитячого садкa з 18. 5.  2022 , де ви можете особисто забрати їх кожен день з 13  до 15 годин.  Документи для запису ви здаєте особисто в день реєстрації  8. 6. 2022 у дитячому садку, коли вам буде надано реєстраційний номер.

Результати реєстрації будуть опубліковані на сайті дитячого садку:

https://www.msnapresypu.cz/zapis-pro-deti-z-ukrajiny

Критерії прийому дітей до дошкільної освіти в  

Дитячого садка , Прага 8, Na Přesypu 4 на навчальний рік 2022 / 2023:

 1. Дитина, котра повинна відвідувати дитячий садік, з місцем проживання району Прага 8. (Тобто дитина, яка досягне 5 років до 31. 8 2022 до початку обов'язкового навчання.)
 2. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка до початку навчального року (до 31. 8 2022) досягне не менше 4 років, за датою народження від найстарших до наймолодших.
 3. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка до початку навчального року (до 31. 8 2022) досягають не менше 3 років, за датою народження від найстарших до наймолодших.
 4. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка досягне не менше 3 років до кінця цього календарного року (до 31. 12. 2022), за датою народження від найстарших до наймолодших.
 5. Всі інші діти,які неналежатьдо району Прага 8 в порядку від найстаршого до наймолодшого дозаповнення вільних можливостей дитячого садку.

Попередження: прийняття вирішує місце проживання і порядок за віком (див. вище), в низькій мірі до виконання спроможності дитячого садку.

Zápis do Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4

 na školní rok 2022/2023 - děti - cizinci (Ukrajina)

DATUM ZÁPISU 8.6. 2022 od 13 do 17 hodin.

Informace k zápisu: Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Dokumenty k zápisu:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list – nechte potvrdit od pediatra
 • vízum, potvrzení k pobytu v ČR, doklad k ověření faktického pobytu dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 8
 • rodný list dítěte

Pro ty rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, budou v papírové podobě připravené v MŠ  od 18.5. 2022 , kde si je můžete osobně vyzvednout každý den v době od 13 do 15 hod. Dokumenty k zápisu odevzdáte osobně v den zápisu 8. 6. 2022   v budově mateřské školy, kdy vám bude přiděleno registrační číslo.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy:

https://www.msnapresypu.cz/zapis-pro-deti-z-ukrajiny

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do

Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 pro školní rok 2022 / 2023:

        1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem faktického pobytu v MČ Praha 8 tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. 2022, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

        2. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

        3. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

        4. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2022), podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

        5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 8 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Upozornění: o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy.

Školským obvodem (spádovost) je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky.pdf (232kb)

EVIDENČNÍ_LIST_PRO_DÍTĚ.pdf (366kb)

Příručka-pro-ukrajinské-rodiče-ukrajinsky.pdf (451kb)

Příručka-pro-ukrajinské-rodiče-česky.pdf (443kb)