E-twinning

Naše mateřská škola je již několik let zapojena do programu  E-twinning.

V jeho rámci se děti seznamují s kulturou a zvyky jiných národů. Probíhá výměna nápadů, námětů, her, fotografií z různých akcí mezi zapojenými školkami po celém světě. Děti tak mají možnost poznat odlišnou řeč, tradice a  zvyky ostatních partnerů projektu. Děti se mohou aktivně zapojit do různých společných činností díky přímým kontaktům prostřednictvím videokonferencí za využití ICT techniky.

 

 

 

   

 

Letošní projekt pro školní rok 2017/2018
Předškolák - malý občan
Hlavní myšlenkou projektu je, aby projektoví partneři předvedli svůj způsob vnímání pravidel, návyků a norem v základních formách společenského chování a též ve své třídě. Projekt podporuje vnímání dítěte a to v jeho životních rolích - jako žáka, člena rodiny a v neposlední řadě jako člena společnosti. Díky osvojení těchto hodnot se v dítěti vytváří láska k vlasti, vlastenectví.
https://twinspace.etwinning.net/45903/home

 

 

 Vážení rodiče, výsledky hlasování o nejlepší logo v rámci projektu e-twinning „Preschooler small citizen“ najdete na odkazu níže.

Děkujeme za Vaše hlasování! Ewa Nepraš

 

  http://www.tricider.com/brainstorming/3d9WUaUfooF

 

 

Navíc se chceme zapojit do akce " Panenky jdou do světa".  Uděláme si svou panenku, kterou pošleme našim projektovým partnerům a díky fotkám, které obdržíme, si vytvoříme  komiks na téma "Panenka v naší partnerské zemi".
Rádi uvítáme jakoukoliv  pomoc rodičů při práci v rámci projektu. 

 

Ve školním roce  2016/2017 jsme byli zapojeni do projektu eTwinning ZOO,
cílem projektu je společná práce všech zůčastněných partnerů při výrobě papírové „Zoologické zahrady“.
Odkaz na projektové výstupy:

https://twinspace.etwinning.net/31080/home

Našemu projektu „eTwinning ZOO“ byl ve školním roce 2016/2017 udělen certifikát Quality Label.

Image

Našemu projektu „Winter time“ byl v podzimním kole roku 2016 udělen certifikát Quality Label.

Image

Těším se na spolupráci s rodiči, díky které budou naše úspěchy ještě větší a efektivnější,
Mgr. Ewa Nepraš Dubińska, učitelka ve 3. třídě „Ptáčků“.

Projekt 2018 - pokusy