Informace k zápisu dětí do mateřské školy

ZÁPIS

 na školní rok 2020/2021
 do Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 se bude konat v úterý 5. května a ve středu 6. května 2020 vždy od 13 do 17h.                   v ředitelně MŠ.

 

 

 

 

Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020 – 2021

Ředitelka mateřské školy přijímá děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021
na základě předem stanovených kritérií.

Termíny přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
5., 6.  května 2020 od 13:00 do 17:00 hod. v ředitelně mateřské školy

Tiskopisy – žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční listy je nutné odevzdat osobně ředitelce mateřské školy, řádně vyplněné se všemi potřebnými podpisy a razítkem od lékaře.

Termín přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je doba rozhodná
pro započetí správního řízení.

Rodič, nebo zákonný zástupce u zápisu předloží

  • Občanský průkaz rodiče, nebo zákonného zuástupce - k ověření
  • Rodný list dítěte – k ověření
  • Evidenční list – originál
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – originál


Tiskopisy Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 budou zveřejněny zde ke stažení - v příloze (prosíme použijte oboustranný tisk).

Tiskopisy a informace ke stažení

Žádost_o_přijetí_MŠ_Na_Přesypu_2020.pdf (1,01Mb)

Evidenční_list_MŠ_Na_Přesypu__2020.pdf (482kb)

Informace_o_terminu_zapisu_do_MS_na_skolni_rok_2020_2021.pdf (601kb)

vyhlaska_c._4_o_školských _obvodech_2019.pdf (252kb)