Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Den otevřených dveří byl ve středu 20.března 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

ZÁPIS

 2019–2020 na školní rok 
 do Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4

je ukončen.

 

Výsledky zápisu:

Image

 

 

 

Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020

Ředitelka mateřské školy přijímá děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020
na základě předem stanovených kritérií.

Termíny přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
6., 7.  května 2019 od 13:00 do 17:00 hod. v ředitelně mateřské školy

Tiskopisy – žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční listy je nutné odevzdat osobně ředitelce mateřské školy, řádně vyplněné se všemi potřebnými podpisy a razítkem od lékaře.

Termín přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je doba rozhodná
pro započetí správního řízení.

Rodič, nebo zákonný zástupce u zápisu předloží

  • Občanský průkaz rodiče, nebo zákonného zuástupce - k ověření
  • Rodný list dítěte – k ověření
  • Evidenční list – originál
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – originál


Tiskopisy Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 jsou zveřejněny na webových stránkách ke stažení - v příloze (prosíme použijte oboustranný tisk).

Tiskopisy a informace ke stažení

Žádost o přijetí MŠ Na Přesypu 2019.pdf (679kb)

Evidenční list MŠ Na Přesypu 2019.pdf (315kb)

Kritéria MŠ Na Přesypu 2019.pdf (167kb)

vyhlaska_c._4_o_školských _obvodech_2019.pdf (252kb)

Zápis dětí do MŠ MČ Praha 8 a dny otevřených dveří pro šk. rok 2019-2020.pdf (265kb)