Informace

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 je stanovena na 773 KČ

Adresa
Mateřská škola, Na Přesypu 4/441
Praha 8 Troja, 182 00
IČO: 70919666

Ředitelka
Mgr. Eva Vodrážková, DiS.
Telefon: 284 684 517
Mobil: 602 799 794
e-mail: reditelka@msnapresypu.cz

Zástupkyně ředitelky
Marie Vlasatá, DiS.
Mobil: 606 092 111

Pohotovostní mobil (od 15:00)
+420 606 092 113

Vedoucí školní jídelny
Magda Vévodová
Telefon: 284 684 517
e-mail: jidelna@msnapresypu.cz 

Provoz MŠ
Provozní doba: 06:30 – 17:00h
Omlouvání dětí ráno do 08:00 na záznamník 284 684 517, nebo email: jidelna@msnapresypu.cz

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím speciálně zřízené e-mailové schránky: predskolaci@msnapresypu.cz   e-mail musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu a důvod omluvy.

 

Platby rodičů
Školné -  č.ú.: 171 110 335/0300      773 Kč/měs.
Stravné – č.ú.: 171 110 917/0300    děti do 6 let 38,-Kč/den; nad 6 let 40,-Kč/den,
trvalý příkaz doporučeno: 700Kč/měs.

Přijímání dětí
Přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let.

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.

Školní řád 2019/2020

Školní_řád_2019_2020.pdf (462kb)

Návrh rozpočtu na rok 2019 MŠ Na Přesypu.pdf (299kb)

Návrh závazných ukazatelů 2018.xlsx (87kb)

Návrh rozpočtu 2018.pdf (238kb)

Rozpocet_vyhled_2019-21.PDF (250kb)