E-twinning

Naše mateřská škola je již několik let zapojena do programu  E-twinning.


V jeho rámci se děti seznamují s kulturou a zvyky jiných národů. Probíhá výměna nápadů, námětů, her, fotografií z různých akcí mezi zapojenými školkami po celém světě. Děti tak mají možnost poznat odlišnou řeč, tradice a  zvyky ostatních partnerů projektu. Děti se mohou aktivně zapojit do různých společných činností díky přímým kontaktům prostřednictvím videokonferencí za využití ICT techniky.

Projekty pro školní rok 2018/2019

 

Projekt ART WITH A LEGO BRICKS
Hlavním záměrem projektu bylo netradičním způsobem seznámit děti s uměleckými díly různých malířů dvacátého století.  Děti vstoupily do kouzelného světa výtvarného umění a díky spojení různých výtvarných technik se stavebnicemi Lego a Duplo, se podílely na interpretaci uměleckých děl.
Děti získaly úžasnou příležitost rozvíjet týmovou spolupráci, kreativitu, logické myšlení, jemnou motoriku a fantazii.
Zdokonalily schopnost verbální a neverbální komunikace – vyjadřovali své pocity při tvoření, hodnotili, co se jim líbilo a co ne. Každá partnerská škola měla za úkol ztvárnit jednotlivá umělecká díla pomocí kostek Lego.

Na každý měsíc byl zadán jeden obraz.

1.       Říjen - Podzim Paul Cezanne Four apples
2.       Listopad - Cesta do fantazie Paul Klee Red bridge
3.       Prosinec - Čas Vánoc / Ilustrace z dětské knihy Eric Carle „Dream snow“
4.       Leden - Zima / Zimní les Eduard Munch „Zimní krajina“
5.       Únor - Karneval / Tanec Keith Harring „Untitled“
6.       Březen - Jaro / Ptáci  Joan Miró „ Bird“
7.       Duben - Květiny / Tulipány Cloud Monet „Vase of tulips“

Děti formou nabízených činností rozvíjely představivost, fantazii, logické a kooperativní myšlení. Dále se učily samostatně rozhodovat při řešení problémů. Rozvíjely schopnost prostorové orientace, zrakové paměti a využití celé plochy.

Europan new generation

 

Projekt měl za úkol dát dětem možnost zábavnou formou získat chuť se učit matematiku.

Není lepší věk, než právě předškolní, ve kterém dítě může poznat zábavnou formou základy matematiky. Předškolní výchova poskytuje možnost vývoje logického a kritického myšlení, poznání vztahu mezi příčinou a následkem. Další vzdělávací proces tyto znalosti nadále prohlubuje.
Hlavním cílem projektu bylo vzbudit v dětech zájem o matematiku a hravou formou jim přiblížit tento obor.
Díky zajímavým aktivitám děti mohly řešit matematické úlohy a problémy, se kterými se setkávají ve svém každodenním životě, aniž by vnímaly, že se učí základním matematickým pojmům.
Schopnost logického uvažování je nápomocná ve všech možných lidských aktivitách. Vyvíjí se právě díky jednoduchým matematickým úlohám. Do projektu se zapojili rodiče, kteří spolu s dětmi připravili prezentaci, která zahrnovala informace o pražském Orloji a známém českém matematikovi.

Projekt pro školní rok 2017/2018


Předškolák - malý občan
Hlavní myšlenkou projektu je, aby projektoví partneři předvedli svůj způsob vnímání pravidel, návyků a norem v základních formách společenského chování a též ve své třídě. Projekt podporuje vnímání dítěte a to v jeho životních rolích - jako žáka, člena rodiny a v neposlední řadě jako člena společnosti. Díky osvojení těchto hodnot se v dítěti vytváří láska k vlasti, vlastenectví.
https://twinspace.etwinning.net/45903/homeVážení rodiče,

výsledky hlasování o nejlepší logo v rámci projektu e-twinning „Preschooler small citizen“ najdete na odkazu níže.

Děkujeme za Vaše hlasování! Ewa Nepraš 

 http://www.tricider.com/brainstorming/3d9WUaUfooF


Navíc se chceme zapojit do akce " Panenky jdou do světa".  Uděláme si svou panenku, kterou pošleme našim projektovým partnerům a díky fotkám, které obdržíme, si vytvoříme  komiks na téma "Panenka v naší partnerské zemi".
Rádi uvítáme jakoukoliv  pomoc rodičů při práci v rámci projektu. Ve školním roce  2016/2017 jsme byli zapojeni do projektu eTwinning ZOO,
cílem projektu je společná práce všech zůčastněných partnerů při výrobě papírové „Zoologické zahrady“.
Odkaz na projektové výstupy:

https://twinspace.etwinning.net/31080/home

Našemu projektu „eTwinning ZOO“ byl ve školním roce 2016/2017 udělen certifikát Quality Label.

certifikát

Našemu projektu „Winter time“ byl v podzimním kole roku 2016 udělen certifikát Quality Label.

certifikát

Těším se na spolupráci s rodiči, díky které budou naše úspěchy ještě větší a efektivnější,
Mgr. Ewa Nepraš Dubińska, učitelka ve 3. třídě „Ptáčků“.

 

Projekt 2017/2018 - pokusy