Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025


Výsledky zápisu na školní rok 2024/2025 zobrazíte prokliknutím tohoto textu.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhl v souladu s právními předpisy. Uskutečnil se v termínu dle školského zákona, tedy  6. května 2024 a 7. května 2024 vždy od 13:00 do 17:00 hod. v ředitelně MŠ.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií - viz. příloha a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.


Potřebné dokumenty:

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy v registru obyvatel MČ Praha 8.

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25.

Volných míst na příští školní rok 2024/25 je 28 .

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 Mgr. Eva Vodrážková, DiS., ředitelka MŠ

Další informace budou postupně přidávány.

Oznámení zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání - ÚMČ P8  

Tiskopisy Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4 jsou zveřejněny zde ke stažení - v příloze (prosíme použijte oboustranný tisk).

Tiskopisy a informace ke stažení

Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 - Na Přesypu 4/441, Praha 8 - Troja | IČ: 70919666 | Datová schránka: tw8uwtn | +420 284 684 517

visibility Nástroje pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | O cookies