Mateřská škola Na Přesypu


Chceme být mateřskou školou rodinného typu, ve které se děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v harmonii bez ohledu na odlišnosti ve víře.


Pár slov o naší školce ...

 

Zřizovatel naší MŠ je Městská část Praha  8. Naše školka je umístěna mimo hlavní komunikace, ve vilkové části Prahy 8 Troja. Je obklopena zahradou vybavenou novými herními prvky, volenými k rozvoji obratnosti dětí.

Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní, což umožňuje vytvářet přirozené skupiny kamarádů a sourozenců s velmi dobrými podmínkami pro rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Převládá zde klid, pohoda a vzájemná pomoc při předávání zkušeností a dovedností. Jedna třída je křesťanská, vedou ji věřící učitelky, které velmi úzce spolupracují s rodiči a místní salesiánskou farností. V této třídě jsou děti z věřících či sympatizujících rodin a do třídního programu je začleněno společné prožívání liturgického roku. Formou příběhů jsou děti seznamovány se životem některých světců. Četbou, vyprávěním nebo dramatizací se děti seznamují s biblickými příběhy.

Naše mateřská škola má svůj vlastní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Jsme rádi na světě“, který je v souladu s RVP. Je zaměřen na citovou výchovu, rozvoj estetického vnímání a na rozvoj pozitivního vztahu k přírodě. Děti získávají nové poznatky pomocí prožitků a her. Vzdělávací program respektuje individualitu každého dítěte a upřednostňuje jeho osobnostní rozvoj.

Školní vzdělávací program je rozdělen do čtyř integrovaných bloků

  • Každý z nás má svoje místo
  • Příroda má mnoho barev
  • Slavíme s radostí
  • Svět, který nás obklopuje

Jednotlivé integrované bloky si paní učitelky na třídách rozpracovávají do Třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě dbají na aktuální složení dětí ve třídě, specifika daného kolektivu, zájem dětí a individuální přístup k nim. Naším cílem je citlivý přístup k dětem a hlavně jejich spokojenost.

Součástí MŠ je hospodářská budova s moderně vybavenou kuchyní a učebnou pro výuku anglického jazyka a flétny.

Image

Projekt Šablony I MŠ Na Přesypu byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.3.2023 - 30.6.2025.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007400

Vážení rodiče,

je nutné důsledně dodržovat příchody a odchody dětí do a z MŠ. Každý předem nenahlášený (návštěva lékaře) pozdní příchod narušuje chod a bezpečnost školky. Ráno od 8:30 se již všichni zaměstnanci mají plně věnovat dětem a své práci a není možné, aby chodili odemykat opozdilcům. Naplánujte si tedy prosím příchod tak, aby jste již v 8:30 opustili  i budovu školky.

Děkujeme za pochopení.

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím aplikace Lyfle.

Mohlo by Vás zajímat ...

Nástěnka
Nástěnka
Zájmové kroužky
Zájmové kroužky
Ostatní aktivity
Ostatní aktivity

Akce v naší MŠ

Informace o konaných akcích jsou rodičům předávány prostřednictvím aplikace Lyfle.

Jak to u nás vypadá ...

Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 - Na Přesypu 4/441, Praha 8 - Troja | IČ: 70919666 | Datová schránka: tw8uwtn | +420 284 684 517

visibility Nástroje pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | O cookies