Mateřská škola Na Přesypu

Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření ze dne 6. dubna 2021 bylo rozhodnuto, že v I. fázi rozvolnění je v mateřských školách  od 12. dubna umožněna prezenční výuka pouze dětem v povinném předškolním ročníku, a to ve skupině max. 15ti dětí.

Dále pak je udělena výjimka pro mladší  děti rodičů vybraných profesí.

Na základě mimořádného opatření MZDR je podmínkou docházky dětí do mateřské školy pravidelné testování dětí a to 2x týdně. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Testovacími dny bude pondělí a čtvrtek, v tyto dny si udělejte nejméně 1/2 hodinovou rezervu na testování vašeho dítěte. Pokud dítě nastoupí uprostřed týdne, je bezprostředně testováno i mimo dané testovací dny. Mějte u sebe, prosíme, telefon nebo hodinky na odečtení 15 minut trvání testu a propisku na podepsání testu vašeho dítěte. Testovat můžete v šatně MŠ.

Důležité je i nadále dodržovat rozestupy, nosit respirátory a dezinfikovat si ruce.

Testy pro naši MŠ: LEPU MEDICAL

Mimořádné opatření z 6.4.2021 MZDR ZDE

Antigenní test na SARS CoV 2 video You Tube ZDE

Informace o testování pro rodiče ZDE

Instruktážní videa k testování dětí ZDE

Děkujeme

 

Vážení rodiče, od 1.4.2021 bude naše školka pro komunikaci s rodiči používat aplikaci Lyfle. Od pátku večer 26.3.2021 Vám budou přicházet registrační emaily s údaji pro přístup do aplikace.

Další informace o aplikaci a návod jak ji nainstalovat naleznete prokliknutím tohoto textu.

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit.

U vstupu je pro rodiče připravena dezinfekce na ruce a prosíme o používání respirátoru v prostorách MŠ a dodržování sociálního odstupu od ostatních rodičů i zaměstnanců školky.

Děkujeme


Zřizovatel naší MŠ je Městská část Praha  8

Naše školka je umístěna mimo hlavní komunikace, ve vilkové části Prahy 8 Troja. Je obklopena zahradou vybavenou novými herními prvky, volenými k rozvoji obratnosti dětí.

Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní, což umožňuje vytvářet přirozené skupiny kamarádů a sourozenců s velmi dobrými podmínkami pro rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Převládá zde klid, pohoda a vzájemná pomoc při předávání zkušeností a dovedností. Jedna třída je křesťanská, vedou ji věřící učitelky, které velmi úzce spolupracují s rodiči a místní salesiánskou farností. V této třídě jsou děti z věřících či sympatizujících rodin a do třídního programu je začleněno společné prožívání liturgického roku. Formou příběhů jsou děti seznamovány se životem některých světců. Četbou, vyprávěním nebo dramatizací se děti seznamují s biblickými příběhy.

Naše mateřská škola má svůj vlastní vzdělávací program „Ruku v ruce spolu v roce“, který je v souladu s RVP. Je zaměřen na citovou výchovu, rozvoj estetického vnímání a na rozvoj pozitivního vztahu k přírodě. Děti získávají nové poznatky pomocí prožitků a her. Vzdělávací program respektuje individualitu každého dítěte a upřednostňuje jeho osobnostní rozvoj.

Školní vzdělávací program je rozdělen do pěti tematických okruhů

  • Čas nových přátelství
  • Čas podzimních barev
  • Čas tradic a zvyků
  • Čas jarního probouzení
  • Čas kamarádů přírody

Jednotlivé okruhy si paní učitelky na třídách rozpracovávají do Třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě dbají na aktuální složení dětí ve třídě, specifika daného kolektivu, zájem dětí a individuální přístup k nim. Naším cílem je citlivý přístup k dětem a hlavně jejich spokojenost.

Součástí MŠ je hospodářská budova s moderně vybavenou kuchyní a učebnou pro výuku anglického jazyka a flétny.

Naše vize: „Chceme být mateřskou školou rodinného typu, ve které se děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v harmonii bez ohledu na odlišnosti ve víře.“

Prodloužení_Uzavření__MŠ_Na_Přesypu,P8-Covid.pdf (529kb)

LYFLE - plakát pro rodiče.pdf (97kb)

OpatreniMS20200315.pdf (426kb)

Provoz mš do konce školního roku 2019-2020.pdf (679kb)