Mateřská škola Na Přesypu

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

 

    •  

Vážení rodiče, od 1.4.2021 bude naše školka pro komunikaci s rodiči používat aplikaci Lyfle. Od pátku večer 26.3.2021 Vám budou přicházet registrační emaily s údaji pro přístup do aplikace.

Další informace o aplikaci a návod jak ji nainstalovat naleznete prokliknutím tohoto textu.

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit.

U vstupu je pro rodiče připravena dezinfekce na ruce a prosíme o používání respirátoru v prostorách MŠ a dodržování sociálního odstupu od ostatních rodičů i zaměstnanců školky.

Děkujeme


Zřizovatel naší MŠ je Městská část Praha  8

Naše školka je umístěna mimo hlavní komunikace, ve vilkové části Prahy 8 Troja. Je obklopena zahradou vybavenou novými herními prvky, volenými k rozvoji obratnosti dětí.

Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní, což umožňuje vytvářet přirozené skupiny kamarádů a sourozenců s velmi dobrými podmínkami pro rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Převládá zde klid, pohoda a vzájemná pomoc při předávání zkušeností a dovedností. Jedna třída je křesťanská, vedou ji věřící učitelky, které velmi úzce spolupracují s rodiči a místní salesiánskou farností. V této třídě jsou děti z věřících či sympatizujících rodin a do třídního programu je začleněno společné prožívání liturgického roku. Formou příběhů jsou děti seznamovány se životem některých světců. Četbou, vyprávěním nebo dramatizací se děti seznamují s biblickými příběhy.

Naše mateřská škola má svůj vlastní vzdělávací program „Ruku v ruce spolu v roce“, který je v souladu s RVP. Je zaměřen na citovou výchovu, rozvoj estetického vnímání a na rozvoj pozitivního vztahu k přírodě. Děti získávají nové poznatky pomocí prožitků a her. Vzdělávací program respektuje individualitu každého dítěte a upřednostňuje jeho osobnostní rozvoj.

Školní vzdělávací program je rozdělen do pěti tematických okruhů

  • Čas nových přátelství
  • Čas podzimních barev
  • Čas tradic a zvyků
  • Čas jarního probouzení
  • Čas kamarádů přírody

Jednotlivé okruhy si paní učitelky na třídách rozpracovávají do Třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě dbají na aktuální složení dětí ve třídě, specifika daného kolektivu, zájem dětí a individuální přístup k nim. Naším cílem je citlivý přístup k dětem a hlavně jejich spokojenost.

Součástí MŠ je hospodářská budova s moderně vybavenou kuchyní a učebnou pro výuku anglického jazyka a flétny.

Naše vize: „Chceme být mateřskou školou rodinného typu, ve které se děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v harmonii bez ohledu na odlišnosti ve víře.“

Prodloužení_Uzavření__MŠ_Na_Přesypu,P8-Covid.pdf (529kb)

LYFLE - plakát pro rodiče.pdf (97kb)

OpatreniMS20200315.pdf (426kb)

Provoz mš do konce školního roku 2019-2020.pdf (679kb)