Informace

Informace o školném, cenách obědů, důležité provozní informace.


POPLATEK ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 je stanoven na 776 Kč

Adresa
Mateřská škola, Na Přesypu 4/441
Praha 8 Troja, 182 00
IČO: 70919666

Ředitelka
Mgr. Eva Vodrážková, DiS.
Telefon: 284 684 517
Mobil: 602 799 794
e-mail: reditelka@msnapresypu.cz

Zástupkyně ředitelky
Bc. Ludmila Apatsidu, DiS.
Mobil: 606 092 111

Pohotovostní mobil (od 15:00)
+420 606 092 113

Vedoucí školní jídelny
Magda Vévodová
Telefon: 284 684 517
e-mail: jidelna@msnapresypu.cz 

Provoz MŠ
Provozní doba: 06:30 – 17:00h
 

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce  prostřednictvím aplikace Lyfle

Platby rodičů
Školné -  č.ú.: 171 110 335/0300      776Kč/měs.
Stravné – č.ú.: 171 110 917/0300    děti do 6 let 47,-Kč/den; nad 6 let 50,-Kč/den,
trvalý příkaz doporučeno: děti do 6 let 940Kč/měs., děti nad 6 let 1000Kč/měs.

Přijímání dětí
Přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let.

Návrh rozpočtu MŠ Na Přesypu 2023.pdf (424kb)

návrh střednědobého výhledu MŠ Na Přesypu 2023-2028.png (75kb)

 


Školní řád ke stažení:

Skolni rad 2021-22.pdf (758kb)