Informace

Informace o školném, cenách obědů, důležité provozní informace.


 

POPLATEK ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 je stanoven na 763 Kč

Adresa
Mateřská škola, Na Přesypu 4/441
Praha 8 Troja, 182 00
IČO: 70919666

Ředitelka
Mgr. Eva Vodrážková, DiS.
Telefon: 284 684 517
Mobil: 602 799 794
e-mail: reditelka@msnapresypu.cz

Zástupkyně ředitelky
Bc. Ludmila Apatsidu, DiS.
Mobil: 606 092 111

Pohotovostní mobil (od 15:00)
+420 606 092 113

Vedoucí školní jídelny
Magda Vévodová
Telefon: 284 684 517
e-mail: jidelna@msnapresypu.cz 

Provoz MŠ
Provozní doba: 06:30 – 17:00h
Omlouvání dětí ráno do 08:00 na záznamník 284 684 517, nebo email: jidelna@msnapresypu.cz

Omlouvání absencí dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, provádí zákonný zástupce do dvou dnů prostřednictvím speciálně zřízené e-mailové schránky: predskolaci@msnapresypu.cz   e-mail musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu a důvod omluvy.

 

Platby rodičů
Školné -  č.ú.: 171 110 335/0300      763Kč/měs.
Stravné – č.ú.: 171 110 917/0300    děti do 6 let 38,-Kč/den; nad 6 let 40,-Kč/den,
trvalý příkaz doporučeno: 700Kč/měs.

Přijímání dětí
Přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let.


Školní řád ke stažení:

Skolni rad 2021-22.pdf (758kb)

Návrh rozpočtu na rok 2019 MŠ Na Přesypu.pdf (299kb)

Rozpocet_vyhled_2019-21.PDF (250kb)

Návrh rozpočtu pro rok 2020.xlsx (86kb)