Nástěnka

Novinky a důležitá sdělení pro rodiče.

 

Prohlášení k celodenní stávce 27.11.2023

Zaměstnanci naší mateřské školy nesouhlasí s přístupem vlády a omezením financování resortu školství, především nepedagogů a provozních zaměstnanců. Vydáváme toto podporující prohlášení, protože nechceme svůj postoj vyjadřovat uzavřením školy.

Naše škola zůstane v den stávky 27.11. 2023 v běžném provozu.

Předem děkujeme za podporu a zamyšlení se nad stavem školství a jeho budoucností. Jde o naše děti.

Děkujeme kolektiv MŠ Na Přesypu

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům


Z balíčku je možné čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. Fondu solidarity.

Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:

 1. Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;
 2. Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitá dávka v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Prominutí úplaty dle směrnice lze přiznat od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po podání Žádosti.

Podmínky pro podávání žádosti

Žádost balíček

Žádost Fond solidarity 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

 • První den přiveďte děti do 8:30 hodin. U vstupu na hlavní nástěnce naleznete rozdělení dětí do tříd a bude zde přítomna paní školnice, která Vás nasměruje.
 • Prosíme dejte dětem pohodlné převlečení do třídy a bačkůrky na přezutí.
 • Počítejte s potřebnou postupnou adaptací dětí na větší kolektiv v MŠ . (V prvních dnech pobyt v MŠ  1-2 hodiny podle potřeb dítěte, odpolední odpočinek doporučujeme až od října). Doba adaptace je na zvážení učitelek – vždy jednají v zájmu dítěte.
 • Vašemu dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které budete používat po celou dobu docházky jako variabilní symbol pro platby školného a strvaného.

Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 - Na Přesypu 4/441, Praha 8 - Troja | IČ: 70919666 | Datová schránka: tw8uwtn | +420 284 684 517

visibility Nástroje pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | O cookies