Nástěnka

Novinky a důležitá sdělení pro rodiče.


Vážení rodiče, těšíme se na vaše děti po prázdninách  1. září 2023

1. schůzka rodičů ve škol. roce 2023/2024

Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzku, která se bude konat ve středu 13. září od 16 hodin ve třídě Motýlci

Program:

 1. Organizační informace o provozu Mateřské školy

         a jednotlivých tříd

 1. Seznámení se školním řádem MŠ
 2. Plánované akce mateřské školy
 3. Bezpečnost dětí
 4. Informace o kroužcích v MŠ
 5. Dotazy a připomínky
 6. Schůzka sdružení rodičů a přátel školy
 7. Schválení částky příspěvku rodičů na divadla a akce školy

       Těšíme se na Vaši účast

 

Den rodiny

Děkujeme vydavatelství Čtyřlístku za poskytnutí výrazné slevy na jejich časopisy pro děti do pokladu ke Dni rodiny.

Letní provoz ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče,

letní provoz bude letos ve všech školkách zřizovaných MČ Praha 8  první tři týdny v červenci, tedy od 3. do 21. července 2023 a to pouze pro kmenové děti z každé školky. Bude  tím eliminována psychická zátěž dětí z cestování, docházení do jiné MŠ a se seznamováním s novým prostředím, pedagogy a pravidly.

Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz u učitelky ve své třídě, a to nejpozději do 28. února 2023.

Platby úplaty za vzdělávání (školné) a stravné bude nutné uhradit za přihlášené děti nejpozději do 15. března 2023 pod přiděleným variabilním symbolem a v poznámce bude uvedeno „prázdniny“.

Úplata za vzdělávání – školné na  účet mateřské školy: 171110335/0300

194Kč/1 týden    (388Kč za 2 týdny a 582Kč za 3 týdny)

Stravné na účet školní jídelny : 171110917/0300

Děti ve věku  3 – 6 let  235Kč/1 týden  (470Kč za 2 týdny a 705Kč za 3 týdny)

Děti  od 7 let   250Kč/1 týden  (500Kč za 2 týdny a 750Kč za 3 týdny)

Přehled příměstských táborů na Praze 8 v roce 2023, včetně informací a kontaktů.

https://m.praha8.cz/letni-primestske-tabory-na-praze-8-v-roce-2023.html

Balíček okamžité pomoci Pražanům


Z balíčku je možné čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. Fondu solidarity.

Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:

 1. Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;
 2. Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitá dávka v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Prominutí úplaty dle směrnice lze přiznat od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po podání Žádosti.

Podmínky pro podávání žádosti

Žádost balíček

Žádost Fond solidarity 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

 • První den přiveďte děti do 8:30 hodin. U vstupu na hlavní nástěnce naleznete rozdělení dětí do tříd a bude zde přítomna paní školnice, která Vás nasměruje.
 • Prosíme dejte dětem pohodlné převlečení do třídy a bačkůrky na přezutí.
 • Počítejte s potřebnou postupnou adaptací dětí na větší kolektiv v MŠ . (V prvních dnech pobyt v MŠ  1-2 hodiny podle potřeb dítěte, odpolední odpočinek doporučujeme až od října). Doba adaptace je na zvážení učitelek – vždy jednají v zájmu dítěte.
 • Vašemu dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které budete používat po celou dobu docházky jako variabilní symbol pro platby školného a strvaného.
 • První schůzka rodičů proběhne ve středu 13. září od 16:00 hodin.

Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 - Na Přesypu 4/441, Praha 8 - Troja | IČ: 70919666 | Datová schránka: tw8uwtn | +420 284 684 517

visibility Nástroje pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | O cookies