Nástěnka

Novinky a důležitá sdělení pro rodiče.

 

Rada MČ Praha 8 schválila plošné školkovné ve výši 1500 korun ve všech mateřských školách.

Novelou školského zákona došlo s účinností od 1. ledna 2024 k přenesení stanovení výše úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech z ředitelů škol na zřizovatele. Poprvé se takto nová výše úplaty musí stanovit do 30. června 2024 na nový školní rok 2024/2025. Výše úplaty již není navázána na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy, ale na výši minimální měsíční mzdy.

S ohledem na výše uvedené rozhodla Rada městské části Praha 8 na svém jednání dne 5. června 2024 – i po konzultaci s příslušnými řediteli – o měsíční výši úplaty 1. 500,- Kč ve všech mateřských školách, zřizovaných Městskou částí Praha 8, a měsíční výši úplaty 500,- Kč ve všech školních družinách základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, ve školním roce 2024/2025. Úplata je významným mimorozpočtovým zdrojem financování hlavně mateřských škol a její nová výše odpovídá částce cca 75,- Kč za 1 den celodenního pobytu dítěte v mateřské škole.

Zároveň je potřeba zdůraznit, že kromě těch, co byli osvobozeni od úplaty již nyní – tedy: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, dochází k výraznému rozšíření okruhu těchto osob o všechny, kteří pobírají přídavek na dítě. Je pouze potřeba tuto skutečnost prokázat řediteli.

Přídavky na dítě pobírá relativně velké množství rodin, dojde proto k celkovému poklesu školkovného, což omezí disponibilní zdroje financování mateřských škol.

Odkaz na web MČ Praha 8

Usnesení rady MČ Praha 8 – školné

Balíček okamžité pomoci Pražanům


Z balíčku je možné čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. Fondu solidarity.

Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:

 1. Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;
 2. Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitá dávka v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Prominutí úplaty dle směrnice lze přiznat od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po podání Žádosti.

Podmínky pro podávání žádosti

Žádost balíček

Žádost Fond solidarity 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

 • První den přiveďte děti do 8:30 hodin. U vstupu na hlavní nástěnce naleznete rozdělení dětí do tříd a bude zde přítomna paní školnice, která Vás nasměruje.
 • Prosíme dejte dětem pohodlné převlečení do třídy a bačkůrky na přezutí.
 • Počítejte s potřebnou postupnou adaptací dětí na větší kolektiv v MŠ . (V prvních dnech pobyt v MŠ  1-2 hodiny podle potřeb dítěte, odpolední odpočinek doporučujeme až od října). Doba adaptace je na zvážení učitelek – vždy jednají v zájmu dítěte.
 • Vašemu dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které budete používat po celou dobu docházky jako variabilní symbol pro platby školného a strvaného.

Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4 - Na Přesypu 4/441, Praha 8 - Troja | IČ: 70919666 | Datová schránka: tw8uwtn | +420 284 684 517

visibility Nástroje pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | O cookies