Ostatní aktivity

Pro naše školáky zajišťujeme návtěvy divadel, výlety do ZOO, ekologické a vzdělávací programy.


 

 • Návštěva divadel
 • Výlety do ZOO s ekologickým programem
 • Výlety do Botanické zahrady  - Troja
 • Návštěva Planetária
 • Návštěva Hvězdárny v Ďáblicích
 • Školní výlety
 • Vánoční posezení
 • Olava Dne rodin
 • Vystoupení dětí v Domově důchodců
 • Rozloučení se školáky

MŠ spolupracuje s

 • ZŠ Na Šutce
 • Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou
 • Domovem seniorů Praha 8
 • Domem dětí a mládeže Praha 8
 • ZOO Praha
 • Salesiánským centrem