Zájmové kroužky

Pro naše školáky nabízíme řadu kroužků a zájmových aktivit.  • Anglický jazyk – v odpoledních hodinách
  • Výuka hry na zobcovou flétnu – v odpoledních hodinách
  • Sportovní hry (ve středu, v tělocvičně ZŠ Na Šutce, od 13:30 hodin)
  • Ekologická výchova (dle rozpisu v dopoledních hodinách)
  • Plavecký výcvik – bazén Šutka
  • Pohybový a taneční – aktivita místo poledního odpočinku


zájmové kroužky